Wijzigingen dienstregeling 2008 augustus

24-07-2008
48 keer bekeken

Advies

NS heeft 21 juli van dit jaar advies gevraagd aan de consumentenorganisaties in het Locov over kleine wijzigingen in de lopende dienstregeling 2008. Het betreft wijzigingen welke per 25 augustus van dit jaar zullen ingaan. De consumentenorganisaties hebben overwegend positief geadviseerd op de voorgestelde maatregelen. Bij enkele wijzigingen plaatsen de consumentenorganisaties kanttekeningen.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen