Basisuurpatronen dienstregeling 2009

21-04-2008
43 keer bekeken

Nader advies

De consumentenorganisaties in het Locov hebben 21 april een nader advies aan NS gegeven over de basisuurpatronen voor de dienstregeling 2009. Het advies gaat in op de consequenties van het Nieuwe Sleutel Project Arnhem voor de dienstregeling 2009 en de basisspooropstelling van Utrecht Zuidzijde. 
Voor wat betreft het Nieuwe Sleutel Project Arnhem wijzen de consumentenorganisaties op het belang van een goede samenwerking in deze regio. Dit mede omdat het netwerk in deze regio verkaveld is. Zij geven aan wat zij als een goed vervoersaanbod in de regio zien. 
De basisspooropstelling Utrecht Zuid heeft de instemming van de consumentenorganisaties. 
Daarnaast geven de consumentenorganisaties nog enkele punten ter overweging aan NS mee.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen