Wijzigingen lopende dienstregeling 2008 april

07-04-2008
43 keer bekeken

Adviesaanvraag

NS heeft advies gevraagd aan de consumentenorganisaties in het Locov over kleine wijzigingen in de lopende dienstregeling 2008. Het betreft wijzigingen welke reeds zijn doorgevoerd en welke vanaf  7 april a.s. zullen ingaan. 
NS beseft dat de consumentenorganisaties in het Locov hierdoor niet de gelegenheid zijn gesteld vooraf advies uit te brengen over de wijzigingen. NS is daarom bereid bij een negatief advies de betreffende mutatie(s) te heroverwegen en mogelijk weer ongedaan te maken.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen