Advisering bedieningsmodellen OV SAAL

08-10-2020
1854 keer bekeken

Adviesaanvraag en antwoord van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en advies van de consumentenorganisaties in het Locov

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het consumentenorganisaties in het Locov medio 2020 advies gevraagd over hoogfrequente dienstregelingsmodellen voor de OV SAAL corridor. Het gaat hierbij om enkele alternatieve dienstregelingsmodellen in het kader van het Programma Hoogferquent Spoor (PHS) op de corridor Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad. Op 3 juli 2020 hebben de consumentenorganisaties hun advies uitgebracht, waarop 14 augustus 2020 een antwoord van het ministerie volgde. De adviesaanvraag van het ministerie, het advies van de consumentenorganisaties en de reactie van het ministerie zijn via de onderstaande links in te zien.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen