Privacy

Als u deelneemt aan overleg of advisering binnen het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV) dan verwerkt het secretariaat van het Locov uw persoonsgegevens.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het secretariaat van het Locov. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Uw voorletters en achternaam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Organisatie waarvoor u werkzaam bent.

Het secretariaat van het Locov verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens (godsdienst, politieke voorkeur, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens).

Wie is de functionaris gegevensbescherming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat?

De functionaris gegevensbescherming houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Heeft u een vraag aan de functionaris gegevensbescherming? Dan kunt u de functionaris gegevensbescherming bereiken via fg@minienm.nl.

Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de wettelijke taak van de minister om via het Locov overleg en advies over het openbaar vervoer per spoor te faciliteren. Dit overleg vindt plaats tussen consumentenorganisaties, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse Spoorwegen en spoorbeheerder ProRail.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Het faciliteren en organiseren van overleg en advisering;
 • Benodigde communicatie met u over bovenstaande activiteiten.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Het secretariaat van het Locov bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor het secretariaat de gegevens heeft verzameld.

Hiervoor worden geen vaste bewaartermijnen gehanteerd, maar een richtlijn is uw lidmaatschap aan het overleg. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toetst regelmatig of de verwerking rechtmatig is ten opzichte van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen genomen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert hierbij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). De BIR is een normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid en richt zich, met name, op de aspecten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruik van cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Een cookie kan worden gebruikt om een website beter in te richten door het gedrag van de bezoekers te analyseren.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiermee deze website optimaliseren.

Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen, dan kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Heb ik toegang tot mijn persoonsgegevens?

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@minienm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt ook gebruik maken van de ‘KopieID’ app om een veilige kopie te maken van uw ID-bewijs.

Op de volgende website kunt u hier meer informatie over vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren. Bij complexe vraagstukken hanteert IenW een doorlooptijd van maximaal drie maanden vanaf het moment dat uw verzoek bij ons binnenkomt. Mocht dit van toepassing zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Welke rechten heb ik?

U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Dit houdt in dat u het recht heeft in te zien welke persoonsgegevens het ministerie van u verwerkt.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen. Indien de persoonsgegevens volgens u, gelet op de verwerkingsdoeleinden, onjuist zijn, kunt u het ministerie hierop wijzen.
 • U heeft het recht om vergeten te worden. Dit houdt in dat het ministerie op uw verzoek, de door u verstrekte, persoonsgegevens moet verwijderen.
 • U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het ministerie kunt vragen om een eenvoudig overzicht van uw persoonsgegevens, zodat u dit overzicht gemakkelijk kunt doorgeven aan een andere organisatie.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het ministerie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@minienm.nl.

Waar kan ik meer informatie krijgen over hoe het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met mijn persoonsgegevens omgaat?

Heeft u een vraag specifiek over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met het secretariaat van het Locov bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereiken via 070-4568999 of via het e-mailadres info@locov.nl.

Waar kan ik een klacht indienen?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de algemene verordening gegevensbescherming.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eventuele aanpassingen in het gebruik van persoonsgegevens worden opgenomen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze verklaring is laatst herzien op 23 mei 2018.