Locov over nationaal spoor

Deze hoofdrubriek bevat 7 rubrieken:

Locov over nationaal spoor

Het nationale spoorvervoer over het Nederlandse Hoofdrailnet is onderwerp van gesprek in het Locov, waaraan NS, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de consumentenorganisaties deelnemen. Zeven keer per jaar overleggen deze partijen formeel over onderwerpen die van belang zijn voor de reiziger op het binnenlandse spoor. Daarnaast vinden informele technische- of themaoverleggen plaats over specifieke onderwerpen, zoals de dienstregeling, de tarieven, het vervoerplan etc..

Naast de overleggen adviseren de consumentenorganisaties NS reizigers en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij voorgenomen wijzigingen in bijvoorbeeld de Vervoersconcessie Spoorconcessie of de dienstregeling. NS en het Ministerie zijn volgens de Wet Personenvervoer 2000 verplicht om advies over een aantal onderwerpen te vragen.

Door het aanklikken van de thema’s kunt u kennis nemen van de advisering op de verschillende onderwerpen.