Ontheffingsverzoeken dienstregeling 2019

Ontheffingsverzoeken dienstregeling 2019

Adviesaanvraag van NS en advies van de consumentenorganisaties in het Locov

De consumentenorganisaties in het Locov hebben NS geadviseerd over voorgenomen ontheffingsverzoeken voor de dienstregeling van 2019. Dit is een jaarlijks terugkerende ontheffingsaanvraag die NS ter goedkeuring aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voorlegt.

Meer informatie