Wijzigingen in de dienstregeling per 3 april 2017

Wijzigingen in de dienstregeling per 3 april 2017

Adviesaanvraag van NS

NS vraagt de consumentenorganisaties in het Locov advies over enkele wijzigingen in de dienstregeling per 3 april 2017. Het gaat hierbij o.a. om enkele kleine tijdverschuivingen in de dienstregeling, en het vervallen van de lijn Rotterdam CS - Hoek van Holland vanwege de ombouw naar een metrolijn. De consumentenorganisaties adviseren naar verwachting eind februari 2017.