Prestatie indicatoren NS en ProRail

Prestatie indicatoren NS en ProRail

Adviesaanvraag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, advies van de consumentenorganisaties in het Locov en reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de consumentenorganisaties in het Locov op 1 oktober 2015 advies gevraagd over de invulling van twee nieuwe en zes gewijzigde
prestatie indicatoren van NS en ProRail, inclusief de daarbij behorende bodem- en streefwaarden. In de vervoer- en beheerconcessie voor respectievelijk NS en ProRail zijn
prestatie indicatoren afgesproken, waarmee het ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM beide organisaties stuurt op het realiseren en verbeteren van de prestaties. 

De consumentenorganisaties in het Locov hebben op 10 november 2015 hun advies aan het ministerie uitgebracht, waarna het ministerie op 18 december een reactie op het advies van de consumentenorganisaties heeft gegeven. De uitkomsten uit deze adviesprocedure zijn verwerkt in het vervoer- en beheerplan voor 2016.