Beheerplan Prorail 2015

Beheerplan Prorail 2015

Vastgesteld beheerplan voor 2015

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 15 december 2014 het Beheerplan 2015 van ProRail vastgesteld en aan de Tweede Kamer verzonden. Eerder dit jaar hebben de consumentenorganisaties in het Locov hun zienswijze op het Ontwerp Beheerplan 2015 gegeven. In een reactie op de zienswijze heeft Prorail aangegeven wat met de adviezen van de consumentenorganisaties is gedaan.