Vervoerplan NS 2015

Vervoerplan NS 2015

Vastgesteld Vervoerplan voor 2015

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 15 december 2014 het Vervoerplan 2015 van NS vastgesteld en aan de Tweede Kamer verzonden. Eerder dit jaar hebben de consumentenorganisaties in het Locov hun zienswijze op het Ontwerp Vervoerplan 2015 gegeven. In een reactie op de zienswijze heeft NS aangegeven wat met de adviezen van de consumentenorganisaties is gedaan.