Alternatief vervoersaanbod HSL-Zuid

Alternatief vervoersaanbod HSL-Zuid

Adviesaanvraag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vraagt de consumentenorganisaties in het Locov advies over het alternatieve vervoersaanbod over de HSL-Zuid. Dit alternatieve aanbod moet in de plaats komen van de stopgezette V250- Fyra trein. De consumentenorganisaties adviseren naar verwachting begin oktober 2013.