Trajectonafhankelijke toeslag Fyra

Trajectonafhankelijke toeslag Fyra

Adviesaanvraag van HSA/NS Hispeed

HSA/NS hispeed heeft de consumentenorganisaties in het Locov advies gevraagd over het voornemen de toeslag voor Fyra trajectonafhankelijk te maken. Daarnaast wil HSA/NS Hispeed de Fyra tussen Amsterdam en Schiphol toeslagvrij maken. De consumentenorganisaties adviseren eind november.