Concept beleidsvoornemen vervoerconcessie Hoofdrailnet 2015

Concept beleidsvoornemen vervoerconcessie Hoofdrailnet 2015

Reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft per brief gereageerd op het advies van de consumentenorganisaties over het conceptbeleidsvoornemen concessie hoofdrailnet 2015. In haar reactie schetst de minister het vervolgtraject voor de concessieverlening en gaat inhoudelijk in op de adviezen. De minister is blij met het feit dat de consumentenorganisaties in grote lijnen positief gestemd zijn over het conceptbeleidsvoornemen.