Dienstregling Fyra in het weekend

Dienstregling Fyra in het weekend

Adviesaanvraag

HSA/ NS Hispeed rijdt vanaf 18 december 2010 op zaterdagen en zondagen twee ker per uur met de Fyra tussen Rotterdam en Amsterdam. Over deze wijziging in de dienstregeling heeft zij advies gevraagd aan de consumentenorganisaties in het Locov. De adviesaanvraag en de concrete uitwerking van de dienstregeling vindt u in onderstaand document.