Afschaffing spoorboekje in gedrukte vorm

Afschaffing spoorboekje in gedrukte vorm

Advies

NS Reizigers heeft de consumentenotrganisaties in het Locov advies gevraagd over de voorgenomen afschaffing van het papieren spoorboekje. De consumentenorganisaties zetten in hun advies enkele kanttekeningen bij de overwegingen van NS en zien pas mogelijkheden voor afschaffing wanneer er goede alternatieven zijn.