Tarief NS 2011

Tarief NS 2011

Advies

De consumentenorganisaties in het Locov hebben geadviseerd over voorgenomen aanpassing van het tarief per 1 januari 2011 en het uit het assortiment nemen van een aantal kaartsoorten. Zij stemmen in met de verhoging van het tarief met het inflatiepercentage, maar hebben bedenkingen bij de noodzaak om op dit moment een aantal kaartsoorten af te schaffen.