Uitbreiding dienstregeling Fyra en Thalys

Uitbreiding dienstregeling Fyra en Thalys

Besluit

HSA/NS Hispeed heeft haar besluit kenbaar gemaakt over haar voornemen de dienstregeling van de Thalys en Fyra uit te bereiden. In de dienstregeling van de Thalys wordt een extra (achtste) dienst opgenomen. De Fyra start met een weekenddienstregeling. De consumentenorganisaties hebben positief geadviseerd over deze wijzigingen. NS Hispeed heeft mede daarom besloten de voorgenomen wijzigingen in te voeren.