Tariefaanpassingen Fyra per 1 januari 2010

Tariefaanpassingen Fyra per 1 januari 2010

Besluit

Op 21 januari jongstleden heeft NS Hispeed haar besluit kenbaar gemaakt over de tariefaanpassingen voor de Fyra per 1 januari 2010. NS Hispeed besluit conform het voornemen het basistarief met 1,6% te verhogen. De toeslag en het Super Discount Tarief worden niet aangepast.