Aanpassing dienstregeling Fyra per 13 december 2009

Aanpassing dienstregeling Fyra per 13 december 2009

Besluit

Op 12 januari 2010 heeft NS Hispeed haar besluit kenbaar gemaakt over de wijziging van de dienstregeling Fyra per 13 december jongstleden. Door een aantal logistieke beperkingen is het niet mogelijk gebleken het advies van de consumentenorganisaties om een goede verdeling tussen Thalys en Fyra te maken, over te nemen.