Tarieven tijdelijk rijden HSL-Zuid

Tarieven tijdelijk rijden HSL-Zuid

Adviesaanvraag, advies en besluit

Bij brief van 6 oktober 2008 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat de consumentenorganisaties in het Locov gevraagd hun zienswijze te geven over de door HSA (NS Hispeed) voorgestelde tariefstructuur voor het tijdelijk rijden op de HSL-Zuid. Het voorstel bestaat uit een overzicht met toeslagen op de tarieven van NS-Reizigers, een introductietarief en een superdiscounttarief voor een bepaald aantal plaatsen. Op 23 oktober 2008 hebben de consumentenorganisaties hun advies uitgebracht. Per brief van 17 november 2008 heeft het ministerie - na overleg met HSA hierover- zijn reactie gegeven.