Voornemen verlenen concessie HSL-Zuid aan HSA

Voornemen verlenen concessie HSL-Zuid aan HSA

Adviesaanvraag

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft advies gevraagd aan de consumentenorganisaties in het Locov over de concessie voor de hogesnelheidslijn 2008. Om het vervoer voorafgaand aan de aanvangsdatum uit de concessieovereenkomst mogelijk te maken moet op grond van de Wet Personenvervoer een concessie aan HSA verleend worden. De minister van Verkeer en Waterstaat is voornemens deze concessie voor de hogesnelheidslijn 2008 te verlenen.