Advies lijnvoeringmodel PHS Schiphol-Utrecht-Nijmegen

Advies lijnvoeringmodel PHS Schiphol-Utrecht-Nijmegen

Advies van de consumentenorganisaties in het Locov

De consumentenorganisaties in het Locov hebben advies uitgebracht aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de lijnvoering voor de verbinding Schiphol - Utrecht - Nijmegen in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor. In hun advies gaan de consumentenorganisaties in op vier vragen die door het ministerie zijn gesteld naar aanleiding van een nadere analyse op het lijnvoeringmodel.

Meer informatie